ProVIEW Üretim Yönetim Sistemi

ProVIEW kullanan bir enjeksiyon işletmesinin görüntüsü

ProVIEW Üretim Yönetim Sistemi, kullanıldığı işletmelerde verimlilik artışı sağlayan, çok bileşinli bütünleşik bir sistemdir.

İşletmelerde bulunan üretim makinelerinin digital veri toplama terminalleri yardımı ile otomatik olarak sürekli takip edilerek merkezi bir birime veri toplanması topolojisine dayanır. ProVIEW sistemi tek bir veri toplama ağı ile pek çok farklı fonksiyonu yerine getirir.

Otomatik Veri Toplama, Online İzleme, OEE Raporları, Duruş Analiz Raporları, Hurda Fire Analiz Raporları, Üretim Raporları, Çizelgeleme fonksiyonları ProVIEW sisteminin temel işlevleridir. Enerji analizi, barkod etiketleme, lot takibi, geri izlenebilirlik, kanban destekleri, terazilerden veri toplanması, andon panel uygulamaları gibi pek çok opsiyonel işlevi de barındırmaktadır.


Üretimden Otomatik Veri Toplama

Üretim makinelerinin üretim cinsi, üretim miktarı, çeşidi, sıklığı, birim süresi, duruş nedenleri, duruş süreleri, müdahale beklemeleri, müdahale süreleri, iş değişimleri, iş değişim süreleri, işçi, teknisyen, usta kimlikleri, müdahaleleri v.s. her türlü bilgi detaylı, yalın ve ergonomik biçimde; otomatik olarak toplanır.

Üretim miktarları ve duruş süreleri operatörden bağımsız tamamen otomatik olarak toplanmaktadır.

Veri tutarlılığının sağlanmasına yönelik pek çok araç geliştirilmiştir.

Online İzleme

ProVIEW Online İzleme Ekranı Görüntüsü

İşletmedeki üretim makinelerinin anlık durumu ProVIEW kullanıcılarının PC ekranlarında veya işletmeye monte edilen büyük displaylerde online olarak yayınlanır.

Üretim miktarları (planlanan, üretilen, kalan, hatalı üretim adetleri) , verimlilik parametreleri (OEE, Kullanılabilirlik, Performans, Kalite), duruşlar, operatör, makinenin üretim hızı gibi pek çok bilgi anlık olarak izlenebilmektedir.

OEE Raporlama

ProVIEW Rapor Fabrikası Ayar Ekranı Görüntüsü

Üretim adetleri, duruşlar, hatalı üretim adetleri değerlendirilerek OEE (Overall Equipment Effectiveness) ve TEEP (Total Effective Equipment Productivity) raporları üretilir. "OEE Rapor Fabrikası", işletme yetkililerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen raporlar üretilmesini sağlar. Makine bazında alınabilen detaylı ve değişik formatlı raporlarda çevrim süresi histogramlarından iş emri, vardiya, işçi bazında v.s. OEE hesaplarına dek pek çok değişik çeşitli bakış yapılabilir.

İşletme Durum Raporlama / Üretim Takip

İşletmenin üretim, duruşlar, hurda üretimler, kalite ile ilgili toplanan bilgileri "Üretim Rapor Fabrikası" kullanılarak onbinlerce rapor kombinasyonundan işletmeye ve kullanıcıya uygun olan yapılar kullanıcı tarafından şekillendirilerek hazırlanabilir, formatlar saklanabilir, kopyalanabilir, değiştirilebilir. İşletme durumu ile ilgili rapor üretimi saniyeler mertebesine indirgenmiş durumdadır.

Makine Planlama

ProVIEW Planlama Ekranı Görüntüsü

Üretim makinelerinin, üretmekte oldukları işin miktarı sürekli takip edilmekte olduğu için, işin bitmesi için kaç adet daha üretim yapılması gerektiği ve işin ne zaman bitip makinenin boşa çıkacağı hassas olarak bilinir. Bu özelliğe dayalı olarak üretim makinelerine iş yükleme planlamaları son derece hassas biçimde yapılıp aktüel durum ile plan sürekli olarak karşılaştırılarak gerekiyorsa üretim rotası yeniden şekillendirilebilir.

ERP Sistemlerine Entegrasyon ve ERP ye Veri Toplama

ERP ile iki yönlü haberleşilerek iş bazında üretim adetleri ERP den alınır ve ProVIEW sisteminde toplanan bilgiler üretim , hurda miktarları ve kalite değerleri olarak ERP ye geri aktarılır.İşletme gereksinimleri ve ERP kurgusuna bağlı olarak haberleşme yapısı ve bilgiler değişebilir. Bütün ERP ler ile entegrasyon sağlanabilmektedir.

Enerji Verimliliği

Makine bazlı, makinenin bölümleri bazlı yada makineden bağımsız olarak enerji verileri toplanmaktadır. Üretim veri ile entegre olarak, ürün ve emir bazlı enerji sarfiyat raporları, duruş enerji sarfiyat raporları ve enerji ile ilgili diğer parametrelerin grafiksel analizleri sunulmaktadır.

Üretim Yönetim Sisteminin parçası olan modül, enerji sarfiyatının ürün, emir, duruş, fire, verim gibi diğer parametrelerle birlikte raporlanabilmesini sağladığından dolayı alternatif scada tabanlı çözümlere göre raporlama yönünden büyük bir üstünlüğe sahiptir.

Veri Tutarlılığı

Doruk Otomasyon 1998 yılından beri otomatik veri toplama sistemleri kurmaktadır. Bu süreçte edinilen deneyim veri tutarlılığı konusunda kendini göstermektedir.

Sistem gerek veri toplama aşamasında gerekse rapor üretim aşamasında, veri üzerinde tutarlılık analizleri yapmaktadır. Tutarlılık problemleri için çeşitli uyarı ve bilgilendirme araçları oluşturulmuştur. Sistem başta sinyal hataları, operatör hataları, ürün tanımlarındaki tutarsızlıklar olmak üzere pek çok problemi otomatik olarak algılamaktadır.

ProVIEW Siteminin Topolojik Yapısı ve Bileşenleri

ProVIEW Sistemi Şema
  1. Veri toplama amacı ile üretim makinelerine KeyPDT operatör paneli ve veri toplama teminalleri monte edilir. Bu cihazlar makineden digital olarak, ortamdan da tuş takımı, barkod okuyucu, RFID okuyucu v.s. ile toplanan her türlü veriyi anlık olarak merkeze ileten, merkezden gelen her türlü veriyi de ekran ve digital çıkışları vasıtası ile makine ve çevresine ileten cihazlardır.
  2. KeyDPT ler RS422 hattı ile birbirlerine ve merkezi bilgisayara bağlanırlar. Hat uzunluğu 1500 mt ye kadar uzayabilmekte ve bir hatta 32 adet KeyPDT bulunabilmektedir. Daha çok sayıda cihaz için ayrı network hattı döşenmektedir.
  3. ProVIEWPDT andon panelleri de bu hatta bağlanırlar.
  4. Merkezi bilgisayarda NETPC yazılımı koşarak sürekli olarak cihazlar ile haberleşen bir programı çalıştırmaktadır.
  5. ProVIEW modülleri kullanıcı bilgisayarlarında çalışırlar ve sistem yönetimi ile ilgili fonksiyonlar yerine getirirler.
  6. Sistem ORACLE veri tabanının bulunduğu bir server kullanır.
  7. NETPC nin server ile bağlantısı koparsa veya KeyPDT lerin NETPC ile bağlantıları koparsa kontrol KeyPDTlerin üzerindeki Offline programına devredilir. KeyPDTler işletme ile ilgili tüm veri toplama ve yönlendirme fonksiyonlarını üzerlerindeki program sayesinde bağımsız olarak yerine getirir ve tüm verileri üzerlerinde biriktiriler. Hat geri geldiğinde ise tüm veriler ile birlikte kontrolü yine NETPC ye aktarırlar. KeyPDTlerin bağımsız çalışarak veri biriktirme süresi 7 güne dek uzayabilmektedir.