Doruk'ta Buluşma 2010, Verimli İşletmeler İçin Sanayide Güç Birliği Platformu

Doruk'ta Buluşma 2010 Etkinlik Fotoğrafı

ProVIEW kullanıcıları, sahip oldukları üretim yönetimi tecrübelerini, işletmelerinde sürdürdükleri, gerçekleştirdikleri iyileştirme çalışmalarını ve bu çalışmalarda ProVIEW dan nasıl yararlanarak fayda düzeyini arttırdıklarını her yıl düzenlenen Doruk'ta Buluşma / Verimli İşletmeler için Sanayide Güç Birliği Platformu'nda birbirleri ile paylaşmaktadırlar.

Üretim yönetimine ve işletmede verimlilik arttırıp maliyet düşürme çalışmalarına büyük özen gösteren tüm kullanıcılarımızın bu birliğinden doğan ortak sinerji, tüm katılımcılara çok büyük faydalar sağlamaktadır. Ülkemizin önde gelen çeşitli uzmanlarının sunduğu vizyon genişletme seminerleri de bu buluşmanın bir başka değerli yönünü oluşturmaktadır.

Doruk Otomasyon'un ev sahipliğinde, ilki 2-4 Nisan 2010 tarihleri arasında, Antalya'da 3 günlük bir etkinlik olarak gerçekleştirilen ve 70 den fazla kuruluşun iştirak ettiği etkinlikte, kullanıcılar birbirleri ile tanışmış ve bilgi alış verişinde bulunmuş, ortak projeler yürütme prensip kararları alınmıştır.

Etkinlik sonrasında katılımcılar, sunumlar ve görüşmelerden pek çok esinlenme yaptıklarını ve yeni fikirler ve uygulama motivasyonu ile işletmelerine döndüklerini belirtmişlerdir. Bir kısmı da etkinlik sonrası işletmelerinde OEE göstergelerinin yükseldiğini belirterek, etkinlikte edindikleri uygulama fikirlerinin faydalılığını dile getirmişlerdir.

Her yıl düzenlenmesi planlanan bu etkinlik sayesinde, kullanıcılarımızın daha iyiye doğru gitme yolculuğunda kendilerine sunabildiğimiz desteklerden mutluluk duyuyoruz...

Etkinlik kapsamında ProVIEW kullanıcıları tarafından yapılan sunumlar

Arçelik Buzdolabı Fab.: Fatih Tümer - Üretim Takım Lideri
ProVIEW - Verimliliğe Doğru İlk Adım
 • ProVIEW ile tanışma
 • İlk kurulum, adaptasyon ve yayılım
 • Proview'u verimli kullanma
 • Maviyakanın ProVIEW'a bakışı
 • ProVIEW ile verimlilik sistemlerinin ilişkisi
Farel Plastik: Haluk Selvi - Genel Müdür Yardımcısı
Üretim ve Yönetim Uygulamalarında Yalın Düşünce ile Geleceği Kazanmak

Farel A.Ş.bünyesinde uygulanmakta olan Yalın ve Esnek Üretim ve Yönetim Sistemi kapsamında,Sürekli Geliştirme ve İyileştirme döngüsü (PDCA) içerisinde oluşturulan modeldeki MALZEME,İK,KALİTE,ÜRETİM ve ÜRÜN süreçlerine ait:

 1. Üretim Planlama ve Malzeme Yönetim Sürecinin Talep Odaklı Tasarlanması (VSM’lerin hazırlanması,Çekme Sistemi,Kanban ve Süpermarket Uygulamaları,Dahili Milkrun,Stok Optimizasyonu çalışmaları,...),
 2. Çalışanların Katılımının Sağlanması (Beyaz ve Mavi Yaka Performans Yönetim Modeli ,Eğitim ve Gelişim Planlamaları,Görsel Yönetim,Bireysel Öneri Sistemi ,Farel Akademi ,Tek Nokta Dersleri,Beceri Matrisleri,...),
 3. Kalite Yaklaşımında Sıfır Hata Yaklaşımı (Pareto Masaları,Pokayoke,FMEA,SPC... çalışmaları,Kalıp ve Makina Standartlarının Oluşturulması,Proses Parametrelerinin Kayıt Altına Alınması...),
 4. Üretim Yaklaşımında Sıfır Kayıp Yaklaşımı (5S çalışmaları,Otonom Yönetim Uygulamaları, Hata Kartı Uygulamaları,Ekipman Geliştirme ve İyileştirme Çalışmaları,Otomatik Veri Toplama Sistemleri ve Kayıp Analizi..),
 5. Yenilikçi Ürün ve Ekipman Tasarımları (Proje Yönetim Sistemi,Yeni Ürün Devreye Alma Süreci,FMEA çalışmaları,...), ile bu çalışmaların müşteri,çalışanlar ve üst yönetim üzerindeki etkileri ile ilgili genel bilgilendirme yapılacaktır.
Hayes Lemmerz Alüminyum: Hakan Aşut - Planlama ve Lojistik Müdürü
Sıfır Küçük Duruş
 • Ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz.
 • Doruk öncesi ve sonrası karşılaştırılması.
  • OEE trendi
  • Verimlilik trendi
  • Yönetim gözden geçirme sunuşları
 • Yapılan projeler
  • Arızi duruşlar
  • SMED
  • Cycle time iyileştirme (hat dengeleme)
 • Periyodik bakım modulü
 • Enerji izleme (yapım aşamasında)
 • Andon
 • Üretim verilerinin SAP'ye aktarımı (yapım aşamasında)
B/S/H/ FIW( Çamaşır Makinesi Fab): Murat Uruş - Metod Alan Yöneticisi
OEE takibi ve TPM: Kayıp analizleri, gemba toplantıları, kaizen, aksiyon listeleri çalışanların motivasyonundaki etkileri.

OEE takibi ve TPM: Kayıp analizleri, gemba toplantıları, kaizen, aksiyon listeleri çalışanların motivasyonundaki etkileri.

Serdar Plastik: Özge Güvenç - Genel Müdür Yardımcısı
ISO 16949 için Operatör Yetkinlik Kontrolu Uygulaması

Ürün kalitesini etkileyen işleri yerine getiren personeller (operatör) için gerekli olan yetkinliklerin belirlenmesi, bu yetkinliklerin etkin uygulanması ve bu uygulamaların kontrolünün önemi.

Hayes Lemmerz Jantaş : Emine Uslu - Süreç Geliştirme Müdürü
Hayes Lemmerz İnci Çelik: Barış Kocabay - Planlama Müdürü
Değer Akış Haritalarıyla mevcut ve gelecek durum analizi , OEE kayıp analizi , OEE kayıp türlerine uygun çözüm metodları ve uygulama örnekleri.

Değer Akış haritalarıyla mevcut ve gelecek durum analizi, OEE kayıp analizi, OEE kayıp türlerine uygun çözüm metodları ve uygulama örnekleri.

Pilsa : Kamil Önder - Planlama Yöneticisi
Planlamada Yeni Trendler ; Enerji Maliyeti Etkisi

Planlamada Yeni Trendler ; Enerji Maliyeti Etkisi

B/S/H/ FIH( Fırın Fab.): Fevzi Ertuğ - Üretim Alan Yöneticisi
Görselleştirme ve Aksiyonlar

Görselleştirme ve Aksiyonlar

Etkinlik kapsamında danışmanlar tarafından yapılan sunumlar

Lütfi Apillioğulları; LEAN Office
Yalın Dönüşüm ve Operasyonel Mükemmellik : Nasıl Uygulanır? Karşılaşılan Problemler ve Çözme Teknikleri

Operasyonel mükemmellik için Yalın Dönüşüm süreci.

 • Yalın Altı Sigma yaklaşımı ile operasyonel mükemmellik
 • Değişim süreci yol haritası ve değişime direnç
 • Yalın Altı Sigma araçlar ve süreçlere implementasyonu.
 • Yalın Operasyon yönetimi
 • Yalın liderlik
Türker Bozunoğulları
Dünyada ve Türkiye'de TPM Ödülü Almış Firmalarda TPM Uygulamaları

Dünyada ve Türkiye'de TPM Ödülü Almış Firmalarda TPM Uygulamaları

Müjgan Çetin; SİSTEM Yönetim
Verimlilik Yönetiminde İnovasyon ve Devlet Destekleri
 • Yenilik (Inovasyon) ve AR-GE nedir?
 • Ürün ve süreç yeniliği
 • Ulusal destekler ve destek methodolojisi
  • TUBİTAK – TTGV- KOSGEB
  • Sanayi Bakanlığı
  • AB 7 çerçeve ve ikili anlaşmalar
  • Maliye Bakanlığı
 • Projelerde uyulması gereken dokümantasyon yapısı
 • Fikri Mülki Hakların önemi ve desteğe etkisi
 • Proje Planlama ve İş paketleri
 • Proje bütçesi ve desteklerde geçerli masraflar
  • Bütçe hazırlama
  • Destelenebilecek harcamalar
  • Desteklenmeyen harcamalar
 • Projelerin değerlendirilmesi
  • Bilimsel ve teknolojik kalite (Çağrıya uygunluk, yenilik, metodolojinin kalite ve etkinliği)
  • Uygulama (Yönetim yapısı, katılımcıların kalitesi ve deneyimleri, kurulan ortaklığın kalitesi, kaynakların uygun dağılımı ve kullanımı, proje planının uygulanabilirliği)
  • Etki (Yaratılan katma değer, hedef kitlelere katkısı, fikri mülkiyet hakları, proje sonuçlarının yayılımı ve kullanımı)