ProVIEWPDT Andon Panelleri

ProVIEWPDT Andon Paneli ile ilgili bir işletme fotoğrafı

ProVIEW PDT Andon Panelleri, işletmelerde en sık rastlanan duruşların sürelerini kısaltmak ve duruş oluşmadan yetkilileri tezgah başında gerekli hazırlıkları yapmak üzere çağırmak amacı ile kullanılmaktadırlar.

Panel; teknisyen, kalıpçı, operatör gibi işletme yetkilerini sesli ve ışıklı uyarılar ile tezgah başına yönlendirmek için kullanılmaktadır. Her sütunu ayrı bir üretim makinesine karşılık gelen panelde her satırda ayrı bir işlev için alarm üretmek amacı ile kullanılmaktadır.

Paneller, içlerinde bulunan KeyPDT5.0 ana kartı sayesinde ProVIEW sistemindeki veri iletişim ağına doğrudan bağlanabilmekte ve kolaylıkla programlanabilmektedirler.

ProVIEWPDT Paneli eklentisi yapılan ProVIEW uygulamaları da panellerde yayınlanmış olan alarmlar ve bunlara ilişkin müdahale detayları ile ilgili ayrıntılı raporlamaları sunabilecek şekilde zenginleştirilmektedir.

ProVIEWPDT Panelleri ve uygulama hakkında detaylar için bizimle bağlantı kurabilirsiniz.

ProVIEWPDT Andon Paneli ile ilgili bir işletme fotoğrafı ProVIEWPDT Andon Paneli ile ilgili bir işletme fotoğrafı